Webtoegankelijkheid

Verplichte inhoudseisen

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA). Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.oost-vlaanderen.be, www.degavers.be, www.debrielmeersen.be, www.domeindester.be, www.hetleen.be, www.boerekreek.be , www.puyenbroeck.be, www.domeinnieuwdonk.be, www.fabriekenergiek.be en www.bastion8.be, www.kiempuntassende.be, www.kiempuntbuggenhout.be, www.kiempunteeklo.be, www.richtpuntbuggenhout.be, www.richtpunteeklo.be, www.richtpuntgentabdisstraat.be, www.richtpuntgentgodshuizenlaan.be, www.richtpuntgenthenleykaai.be, www.richtpunthamme.be, www.richtpuntninove.be, www.richtpuntoudenaarde.be, www.richtpuntzottegem.be .

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties omdat niet aan onderstaande eisen voldaan is:  www.oostvlaanderen.be, www.degavers.be, www.debrielmeersen.be, www.domeindester.be, www.hetleen.be, www.boerekreek.be , www.puyenbroeck.be, www.domeinnieuwdonk.be, www.fabriekenergiek.be en www.bastion8.be, www.kiempuntassende.be, www.kiempuntbuggenhout.be, www.kiempunteeklo.be, www.richtpuntbuggenhout.be, www.richtpunteeklo.be, www.richtpuntgentabdisstraat.be, www.richtpuntgentgodshuizenlaan.be, www.richtpuntgenthenleykaai.be, www.richtpunthamme.be, www.richtpuntninove.be, www.richtpuntoudenaarde.be, www.richtpuntzottegem.be .

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en): niet-naleving van de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA).

  • Video's hebben niet altijd een tekstueel alternatief.
  • Afbeeldingen op een homepagina hebben geen alt tag.
  • Actieknoppen en linken hebben onvoldoende contrast.
  • Linktitels omschrijven niet altijd de functie van linken.
  • Formulierelementen maken onvoldoende gebruik van naam, rol en waarde.
  • Formulieren hebben geen betekenisvolle foutmelding.
  • Documenten zijn niet toegankelijk opgesteld.
  • De taal van de webpagina wordt niet op alle pagina's weergegeven in de broncode.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 september 2019 op basis van zelfbeoordeling door de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze werd het laatst herzien op 10 januari 2023.

Feedback

Als je problemen ondervindt met het gebruiken van de websites van de Provincie Oost-Vlaanderen, neem dan contact op met de Provincie Oost-Vlaanderen:

of

  • per brief

Provincie Oost-Vlaanderen

T.a.v. dienst Communicatie

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een verbetersuggestie, melding of klacht indienen via het formulier.

Provincie Oost-Vlaanderen

T.a.v.d. Klachtencoördinator

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

klachtencoordinator@oost-vlaanderen.be